Home » Hjärtstartare

Hjärtstartare

conoi-logo

En Hjärtsäker zon

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 500 överlever. 37 procent av de som drabbas är i arbetsför ålder. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas.

Hjärtstopp – ett hjärta i kaos!

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.
Se till att du är förberedd på det oförberedda!

Mot denna bakgrund har Hjärt-Lungfonden tagit initiativet till Hjärtsäkra Sverige i samarbete med AFA Försäkring och Bliwa Livförsäkring. Vi vill skapa fler hjärtsäkra zoner i samhället. Målet är att dubblera antalet hjärtstartare och utbilda 100 000 individer. Conoi erbjuder utbildningar via vår samarbetspartner, Livtjänst Sverige AB, som är ett godkänt utbildningsföretag av Hjärt-Lungfonden och därigenom har rätt att dela ut garantimärket ”Hjärtsäker zon” till företag som uppfyller nedan ställda krav.

Vad säger lagen?

Enligt arbetsmiljöverkets ”föreskrifter om första hjälpen och krisstöd” (AFS 1999:7)
”krävs att en arbetsplats har en beredskap för Första hjälpen och krisstöd för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk. Såväl den skadade som de som varit med vid olyckan kan även behöva krisstöd.”

En Hjärtsäker zon innebär att:

  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
  • hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

Varje arbetesplats som deltagit och blivit godkänd i samtliga delar erhåller ett intyg för arbetsplatsen samt material för entrédörren, företagsbilar samt webben.

Lämna ett svar